Privacy

Vivencia Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw informatieaanvraag, reisaanvraag of boeking uit te kunnen voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vivencia Travel zal uw persoonlijke gegevens niet op enigerlei wijze openbaar maken en zal deze uitsluitend aan derden, zoals luchtvaartmaatschappijen en accommodatieverschaffers, ter beschikking stellen indien zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reis. Onze medewerkers en door ons voor bij de uitvoering van uw reis betrokken derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw gegevens worden op dit moment uitsluitend geregistreerd om u de door u gevraagde informatie te leveren. Mocht Vivencia Travel u in de toekomst wensen te benaderen middels een nieuwsbrief, dan zal Vivencia Travel u hiervoor altijd schriftelijk om toestemming vragen. Op uw verzoek zal Vivencia Travel u uit haar bestand verwijderen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Indien u vragen heeft over de Privacy verklaring van Vivencia Travel, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente verklaring.