Onze garanties

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Vivencia Travel is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Vivencia Travel staat ingeschreven onder nummer 3469.

Calamiteitenfonds
Vivencia Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. 

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties 
Daarnaast is Vivencia Travel aangesloten bij de VvKR, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties.

Via de VvKR bundelen gespecialiseerde reisorganisaties de krachten en delen we onze expertise. De vereniging garandeert dat haar leden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor reisorganisaties, om zo voor zowel reisorganisatie als consument de hoogste mate van zekerheid te bewerkstelligen. 

Vivencia Travel staat ingeschreven onder lidnummer 20055.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.