Privacy & gegevensbescherming

Vivencia Travel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw informatieaanvraag, reisaanvraag of boeking uit te kunnen voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Vivencia Travel zal uw persoonlijke gegevens niet op enigerlei wijze openbaar maken en zal deze uitsluitend aan derden, zoals luchtvaartmaatschappijen en accommodatieverschaffers, ter beschikking stellen indien zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw reis. Onze medewerkers en door ons voor bij de uitvoering van uw reis betrokken derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten allen tijde kunt u uw recht ten aanzien van inzage van persoonsgegevens, het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering of het recht op dataportabiliteit uitoefenen door hiervoor een verzoek bij ons in te dienen. Ook kunt u een eventuele klacht bij de AP indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Indien u vragen heeft over de verklaring Privacy & gegevensbescherming van Vivencia Travel of over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.